Articles

ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของทุกคนคือการมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพได้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและเกิดสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 10 หรือเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ
71 Views Date: 23 September 2018
poskar

poskar Platform เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ โดยจะเห็นว่าในหลายๆ ครั้ง ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกโดยการโหวตจากคนทั่วโลก นั่นหมายความถึงธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงเป็นที่สนใจและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทย และธุรกิจการท่องเที่ยวยังถือเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศเราเลยทีเดียว ไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวไทยเองก็มีอัตราการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ และครอบครัวใหม่ๆ ต่างมีไลฟ์สไตล์ที่นิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน
90 Views Date: 23 September 2018
codingthailand.org

codingthailand แพลตฟอร์มการเรียนรู้เขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่

จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าประชาชนในประเทศไทยในทุกวัยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการจ้างงานเยาวชนต่ำที่สุดในภูมิภาค แต่การเปิดเสรีของอาเซียนทำให้ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันการแข่งขัน โดยจากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 144 ประเทศ (World Economic Forum Global competitiveness Index ปี 2014-2015) ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มประเทศในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ไต้หวัน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย เกาหลีใต้และจีน ตามลำดับ
116 Views Date: 23 September 2018