ติดต่อสำนักงานส่วนกลาง

depa สำนักงาน

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

Siwanan Moonsing
Ariyawat Sanakun
Pariwat Rattanaburee
Miss Siwanan Moonsing
Miss Thanyaporn Praengam
0-2143-8059
Miss Nutwara Aoeisawad
0-2141-7171
0-2143-8059
Mr.Ahgaht Meevuttisom
0-2141-7170
0-2143-8059
Miss Dolchanok Suwanwiboon
0-2141-7172
0-2143-8059
Miss Panadta Limpadaphan
0-2141-7265
0-2143-8059
Miss Kamolwan Siriwattananan
0-2141-7226
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

Wisit Phetchuphong
0-2143-8059
Surapong Lertsithichai
Phongsathorn Ruangwut
Chawanee Chuenkerdlarp
Dunlayawat
Sapsathit Phansri
Hatsadin Kampiranond
Miss Benyapha Thanasakdiwat
Miss Pirada Ragtong
0-2143-8059
Mr.Ratchakrit Thanturanond
0-2143-8059
Miss Pimsiri Phanprechakij
0-2143-8059
Mr.Thantaphon Pannakthongcharoen
0-2141-7199
0-2143-8059
Miss Pimporn Chaiwerapattana
0-2141-7163
0-2143-8059
Miss Warintorn Booncharoen
0-2143-8059
Mr.Tawatchai Tonpornchai
0-2141-7195
0-2143-8059

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

Chatchawan Supaktanakan
Tiphat Areeyapinun
Teeraporn Phaitayathat
Ekkalak Issaramanoros
Chayaporn Hangnalen
Mr.Michael Waitze
Miss Palita Nokeplub
0-2143-8059
Mr.Chaiyaphan Bhumiratana
0-2143-8059
Mr.Anuchit Chalothorn
0-2141-7188
0-2143-8059
Ms.Chunyarat Nititerapad
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

Warid Siriphittayaroj
Mr.Pakorn Chaiyasit
0-2143-8059
Ms.Orawan Chaimpalee
0-2143-8059
Mr.Sitthichai Suwannuraks
0-2141-7150
0-2143-8059
Mr.Suppatach Malayaporn
0-2141-7196
0-2143-8059
Mr.Somsak Sukampa
0-2141-7196
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

Nitchnun Rungruang
Miss Thunyawan Kaeochada
0-2141-7123
0-2143-8059
Ms.Chanika Aranyakanont
0-2143-8059
Ms.Pantima Suppasirinan
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

Hirunpat Ruangchai
Miss Nuttaporn Bunwongwiwat
0-2141-7229
0-2143-8059
Mr.Porapol Changmongkol
0-2141-7231
0-2143-8059
Mr.Pakpoom iamchitkusol
0-2141-7188
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

Bussayamas Tongsapjaroen
Panya Jirajaracheep
Pongsatorn Noodum
Mr.Pornchai Jantaworn
0-2143-8059
Miss Trirat Niyomthai
0-2141-7230
0-2143-8059
Miss Narapenporn Pranprai
0-2143-8059

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

Apichart Thananan
Chanita Kehatat
Miss Muangpleng Phanyachote
0-2141-7126
0-2143-8059
Miss Phetcharawalai Kayanying
0-2143-8059
Mr.Krit Komjay
0-2143-8059
Mrs.Vanita Boonpiraks
0-2143-8059
Mrs.Ratchanee Lemthanon
0-2143-8059
Miss Maleeya Jotisakulratana
0-2143-8059

ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

Wanpen Srinual
Mr.Prajak Wongsakda
Miss Phatcharanan Singhato
0-2143-8059
Miss Jirapapa Tumaom
0-2141-7101
0-2143-8059
Mr.Tanomsak Yodrak
0-2143-8059
Mrs.Sunisa Supying
0-2141-7249
0-2143-8059
Mrs.Sudarat Rodkhao
0-2141-7249
0-2143-8059
Mrs.Mayuree Sohdon
0-2141-7211
0-2143-8059
Miss Sasapatthara Pitisereekul
0-2141-7214
0-2143-8059
Miss Puangkaew Varangrit
0-2141-7215
0-2143-8059
Mrs.Orathira Fookum
0-2141-7213
0-2143-8059
Miss Supawadee Lertruenganan
0-2141-7219
0-2143-8059

ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

Kingkade Niyomsen
Yutthana Prakaikowit
Natkritta Nuannue
Tanawan Pongpanich
Miss Nantarat Nakmorn
0-2141-7217
0-2143-8059
Miss Saniti Janpardub
0-2143-8059
Mrs.Janya Chomsiri
0-2143-8059
Mrs.Amonrat Sa-ngiamlak
0-2141-7168
0-2143-8059
Miss Waratchanan Phetnarong
0-2141-7158
0-2143-8059
Mrs.Wipawadee Chunhacha
0-2141-7157
0-2143-8059
Mr.Krieangsak Ladam
0-2143-8059
Miss Natchaya Bunperm
0-2141-7130
0-2143-8059
Miss Kamonnet Phaukphong
0-2141-7119
0-2143-8059
Miss Sonsamai Jaibanuaam
0-2143-8059
Mr.Naraphat Huayhongthong
0-2141-7199
0-2143-8059
Miss Kodchaphan Noijai
0-2141-7131
0-2143-8059

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Suparsan Pojun
Sirinthon Thriyawong
Mr.Tatthepanan Rachatajirath
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

Miss Charisakarn Tarnpachirasakul
0-2143-8059
Mr.Wisit MaiPhet
0-2141-7222
0-2143-8059
Mr.Vorachat Detythin
0-2141-7179
0-2143-8059
Mr.Abhichartbut Rodyoung
0-2141-7188
0-2143-8059

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

Mr.Nutthawut Paleegui
0-2143-8059
Ms.Thongrin Yimpin
0-2141-7166
0-2143-8059
Mr.Sira Nokyoongthong
0-2141-7165
0-2143-8059
Miss Vanichaya Chaiyakal
0-2143-8059
Miss Namkhang Mungboon
0-2141-7159
0-2143-8059
Miss Sopida Pansubtawee
0-2143-8059
Mr.Chalermchai Siriniwatkul
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

Miss Chanatda Phujumnong
0-2143-8059
Miss Usa Chueamklang
0-2141-7119
0-2143-8059
Miss Piyaporn Trepolaksorn
0-2141-7202
0-2143-8059
Miss Suchada Cotesin
0-2143-8059
Mrs.Suganya Chatkaewmorakot
0-2141-7001
0-2143-8059