ติดต่อสำนักงานสาขาเชียงใหม่

DEPA สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคเหนือ

Miss Panachon Satham
0-5324-7282 ต่อ 115
0-5324-7272
Ms.Vilaiporn Tanawuttipong
0-5324-7282 ต่อ 113
0-5324-7272
Mrs.Pakaporn Kanjanaskul
0-5324-7282 ต่อ 110
0-5324-7272
Mrs.Natthakarn Amartayakul
0-5324-7282 ต่อ 111
0-5324-7272
Mr.Sarawoot Laohavisudhi
0-5324-7282 ต่อ 105
0-5324-7272