ติดต่อสำนักงานสาขาขอนแก่น

DEPA สำนักงานสาขาขอนแก่น

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการบริการในพื้นที่ภาคอีสาน

Miss Wannipar Vongarmat
0-4327-1700 ต่อ 308
0-4327-1704
Mr.Loetrit Sonthirak
0-4327-1700 ต่อ 302
0-4327-1704
Miss Chaturapron Chokphukhiao
0-4327-1704
Mr.Pradit Kongpunga
0-4327-1700 ต่อ 305
0-4327-1704
Miss Paranee Dibdee
0-4327-1700 ต่อ 303
0-4327-1704