ติดต่อสำนักงานสาขาภูเก็ต

DEPA สำนักงานสาขาภูเก็ต

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้

Mr.Ton Jaitrong
0-7637-9111
0-7637-9000
Miss Suchada Jianpipatpong
0-7637-9224
0-7637-9000
Miss Saronee Binboso
0-7637-9000
Miss Jitsiri Wongsuwan
0-7637-9000