Multimedia

depa Smart City Thailand Road Show

ดีป้าจัดโรดโชว์ พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เปิดศูนย์ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ลาดพร้าวฮิลล์

depa กับบทบาทการผลักดัน Startup ไทย เติบโตในตลาดโลก ผ่าน “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”

depa ชงหลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนา Smart City และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนแนวทางการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เทรนด์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล และ การเปิดตัว depa pules

SME Tax Reduction : depa ช่วย SME 2,000 รายและ mini Transformation Voucher

depa เปิดตัวสุดยอด Star Tech

ThailandSmartCity 2019

depa AEC Phuket

ผอ.ดีป้า ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นเป็นข่าว ช่อง 7 สี

WorldExpo 2020 Dubai IG 16 9 D3 #depa

WorldExpo 2020 Concept Master 1 #depa

WorldExpo 2020 Dubai MASTER 1 #depa

ภาพบรรยากาศความสนุกวันเด็ก 2562 #depa