Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017 (AAS)

Asian Animation Summit 2017
วันที่: 17/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้   

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกันสนับสนุนผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันคัดเลือกผลงานจำนวน 5 ผลงานเข้าร่วมงาน AAS 2016 พร้อมได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีการคาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี ของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วม ประมาณ 3.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปี 2016 ได้ที่ www.asiananimationsummit.com และปี 2017 เร็วๆ นี้

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุน คู้ค้า Broadcaster จากต่างประเทศ ร่วมผลิตผลงาน ร่วมลงทุน เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพตนเองในระดับเวทีนานาชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  
1.  ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป
2.  มีความสามารถในการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง และมีทักษะทางด้านงานแอนนิเมชัน
3.  สนใจผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทแอนิเมชันหรือภาพยนตร์แอนิเมชัน
 
กำหนดการและสถานที่จัดงาน : 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
เปิดรับสมัคร  : วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560
สมัครออนไลน์ : http://member.depa.or.th/project.php?project_id=84​
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 (คุณนัฏพร บุญวงศ์วิวัฒน์)
                         โทร. 02 141 7229   Email : mpd2@depa.or.th  

 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: