รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อผู้ผ่านขึ้นทะเบียน (ปี 2562)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๑๑ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๓ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๔ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๕ บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๖ บริษัท นายเน็ต จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๑๗ บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๘ บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๙ บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด  ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒ มกราคม ๒๕๖๕
๒๐ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๒๑ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒๒ บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๒๓ บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๔ บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๕ บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒๖ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
๒๗ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
๒๘ บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
๒๙ บริษัท อ็อคท์คอร์ป จำกัด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓๐ บริษัท แมงโก้ คอนซัลเเตนท์ จำกัด ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕
๓๑ บริษัท เนรมิตวาสท์ จำกัด ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓๒ บริษัท ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓๓ บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ จำกัด ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓๔ บริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๕ บริษัท แอปติวิเดีย จำกัด  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๖ บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๗ บริษัทอินสเปคชั่น จำกัด ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๘ บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๙ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๔๐ บริษัท แอคชัวเรียลบิซ จำกัด  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔๑ บริษัท แฮปปี้คาร์ดิโอ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

รายชื่อผู้ผ่านขึ้นทะเบียน (ปี 2561)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่
บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๐ บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๒ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๓ บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๔ บริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๕ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๖ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๗ บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๘ บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๙ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๑ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๒ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๓ บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๔ บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๕ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖ บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๗ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๘ บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๙ บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๐ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๑ บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓๒ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๓ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๔ บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๕ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๖ บริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๗ บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๘ บริษัท คอมพิวเตอร์ซิสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๙ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๐ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๑ บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔๒ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๓ บริษัท วีเอเวอร์ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๔ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๕ บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๖ บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๗ บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๘ บริษัท ไอเทคอีโวลูชั่น คอร์เปอร์เรท จำกัด ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๙ บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕๐ บริษัท นายเน็ต จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕๑ บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕๒ บริษัท สมาร์ท ไฟน์เดอร์ จำกัด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕๓ บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
รายชื่อผู้ผ่านขึ้นทะเบียน (ปี 2560)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐ บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๑ บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๒ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓ บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๔ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๕ บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๖ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๗ บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๘ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๙ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๐ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๒ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๓ บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๔ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๖ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๗ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๘ บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๙ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๑ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๒ บริษัท แมงโก้ คอนซัลเเตนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๓ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๔ บริษัท คอมพิวเตอร์ซิสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๕ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๖ บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๗ บริษัท เอพี ซอฟท์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๘ บริษัท ดาตา เซอร์เคิล เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๙ บริษัท แอพแมน จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๐ บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๑ บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๒ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๓ บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๔ บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๕ บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๖ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๗ บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๘ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๙ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๐ บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๑ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๒ บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๓ บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๔ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐