บทความ

Machine Readable คำสำคัญที่ต้องเข้าใจ สำหรับคนยุค Big Data และ Open Data

Machine Readable คำสำคัญที่ต้องเข้าใจ สำหรับคนยุค Big Data และ Open Data
101 ครั้ง วันที่: 4 กรกฎาคม 2561
Smart City

บทความเกี่ยวกับ Smart City เล่าจากประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ITS World Congress 2017 ที่ Montreal Canada

บทความเกี่ยวกับ Smart City เล่าจากประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ITS World Congress 2017 ที่ Montreal Canada
1,823 ครั้ง วันที่: 8 ธันวาคม 2560
Digital Entrepreneur เฟืองตัวสำคัญเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

Digital Entrepreneur เฟืองตัวสำคัญเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
5,611 ครั้ง วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
Digital Transformation รถด่วนขบวนที่เอกชนต้องรีบ

Digital Transformation รถด่วนขบวนที่เอกชนต้องรีบ

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้เพราะ Digital Transformation ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร แต่กลับเป็นการปฏิวัติองค์กรทุกส่วนให้เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน
4,787 ครั้ง วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
depa กับพันธกิจนำประเทศสู่ดิจิทัล

depa กับพันธกิจนำประเทศสู่ดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดว่าควรหรือไม่ควรอีกต่อไป เพราะวันนี้โลกได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า เทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญของการนำพาทุกธุรกิจเข้าสู่การแข่งขันด้านข้อมูลอย่างแท้จริง ขณะที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ชี้ 5 ปัจจัยหลักในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอี
4,098 ครั้ง วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
depa  เผย 4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup

depa เผย 4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4,623 ครั้ง วันที่: 17 พฤษภาคม 2560

CMS ระบบเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน-OTOP

ระบบ Channel Management System (CMS) เป็น platform การเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถลงสินค้าขายบน E - Market Place ที่เชื่อมต่อกับระบบ CMS ทำให้การค้าขายออนไลน์สะดวกและง่ายขึ้น
2,919 ครั้ง วันที่: 17 พฤษภาคม 2560

BlockChain ความท้าทายต่อตลาดเงินและตลาดทุน

BlockChain ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่มีอยู่ แต่กำลังก่อตัวสร้างระบบคู่ขนานกับระบบเดิมที่มีอยู่ทำให้เกิดทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน ผู้บริโภค นักธุรกิจ
4,065 ครั้ง วันที่: 16 พฤษภาคม 2560

Digital Startup กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
14,138 ครั้ง วันที่: 16 พฤษภาคม 2560
depa  วางโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

depa วางโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ DEPA  ซึ่งในปัจจุบันกำลังกำลังเร่งปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้
1,663 ครั้ง วันที่: 16 พฤษภาคม 2560

Big Data เทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนา Smart City

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่หนึ่ง แล้วใช้อีกเทคโนโลยีผนวกเข้าไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การกลั่น และสกัด เอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจำกัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิม ๆ โดยทาง Gartner ได้นิยามความหมายของ Big Data ไว้ด้วย 3V คือ high-volume, high-velocity และ high-variety
7,583 ครั้ง วันที่: 16 พฤษภาคม 2560

Blockchain นวัตกรรมปฎิวัติสังคม

หลายปีที่ผ่านมามีนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนมากมาย ซึ่ง Blockchain ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบความปลอดภัยของข้อมูลการเงิน รวมถึงในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน
6,729 ครั้ง วันที่: 25 เมษายน 2560

ทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัล สิ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการออกแบบและการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลคือการมีผู้นำขององค์กรและพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่ความหลากหลายของนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่เองก็มีส่วนเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน
17,154 ครั้ง วันที่: 11 เมษายน 2560

ประชารัฐ+Smart City ศูนย์รวมคนเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรมกับ 10 อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนของประเทศนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากในการผลักดันนโยบายของประเทศที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกได้ด้วยตัวเอง ดังนิยามว่า Smart City
9,792 ครั้ง วันที่: 27 มีนาคม 2560

IoT กุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องและมีให้บริการได้หลากหลายช่องทางด้วยกัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชากรในปัจจุบันต้องพึ่งพา และอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น จึงทำให้ในปัจจุบันมีกระแสความนิยมของการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอัจฉริยะที่รู้จักกันดีคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับและสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย สิ่งเหล่านี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรียกว่า Internet of Things (IoT)
6,145 ครั้ง วันที่: 27 มีนาคม 2560