ข้อแนะนำการใช้ Smart Lock เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

Smart Lock เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใน แต่ก็เป็นที่หมายปองของแฮกเกอร์ และภัยคุกคามในปัจจุบันก็พุ่งเป้ามาที่อุปกรณ์ประเภทนี้