สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมหนุน SMEs เข้าสู่ mCommerce

เมื่อโลกธุรกิจก้าวสู่ mCommerce ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า...