สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ และวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 600 รายในปี 2560