depa กับพันธกิจนำประเทศสู่ดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดว่าควรหรือไม่ควรอีกต่อไป เพราะวันนี้โลกได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า เทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญของการนำพาทุกธุรกิจเข้าสู่การแข่งขันด้านข้อมูลอย่างแท้จริง ขณะที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ชี้ 5 ปัจจัยหลักในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอี
depa กับพันธกิจนำประเทศสู่ดิจิทัล