depa วางโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ DEPA  ซึ่งในปัจจุบันกำลังกำลังเร่งปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้
depa  วางโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ