บทความ

ผอ.ดีป้า ลุยปั้น 500,000 Digital entrepreneur ส่งเข้าพัฒนาระดับชุมชน

หลังจากที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า อย่างเป็นทางการ ก็ได้ประกาศแผนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ จึงลุยปั้น Digital entrepreneur กว่า 5 แสนราย และเตรียมส่งเข้าไปพัฒนาในระดับชุมชน
11,243 ครั้ง วันที่: 27 มีนาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมหนุน SMEs เข้าสู่ mCommerce

เมื่อโลกธุรกิจก้าวสู่ mCommerce ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า...
2,209 ครั้ง วันที่: 2 มีนาคม 2560
รัฐจับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน

รัฐจับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือธนาคาร 7 แห่ง สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินธุรกิจ สอดคล้องตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2,446 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

พลังประชารัฐ เอกชนขานรับ พัฒนา Smart City อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดตัวโมเดลบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อน Smart City ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในท้องถิ่นลงทุนจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบโฮลดิ้งคอมพานีที่มีหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และได้รับเสียงตอบรับมากมายจากเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ เนื่องจากเป็นโมเดลพัฒนาเมืองในท้องถิ่นของตัวเองอย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันผ่านพลังประชารัฐ ไม่รองบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณการ
2,991 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

3 เคล็ดลับสำคัญสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันให้ธุรกิจ

ปัจจุบันนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล (Digital Disruption)
3,263 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

ข้อแนะนำการใช้ Smart Lock เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

Smart Lock เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใน แต่ก็เป็นที่หมายปองของแฮกเกอร์ และภัยคุกคามในปัจจุบันก็พุ่งเป้ามาที่อุปกรณ์ประเภทนี้
2,693 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

SME ท่องเที่ยวต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล

Smart Tourism โครงการที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว สภาพอากาศ แหล่งที่พัก การเดินทาง และยังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
10,578 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ และวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 600 รายในปี 2560
5,562 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หนุนซอฟต์แวร์ไทยลุยตลาดโลกด้วยมาตรฐานสากล

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หนุนซอฟต์แวร์ไทยลุยตลาดโลกด้วยมาตรฐานสากล

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าผลักดันโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้วยการสร้างมาตรฐาน และกฎระเบียบ หวังสร้างกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ...
4,754 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560
IoT กับ 6 อุตสาหกรรมที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

IoT กับ 6 อุตสาหกรรมที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างกำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการบรรจุ Industrial Internet of Things หรือ IIoT ลงไปในแผนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเฟรมเวิร์กของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม
16,386 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

จับตา 8 เทรนด์เทคโนโลยี เปลี่ยนยุคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

วิถีชีวิตของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทำให้เทคโลยีที่มีหลากหลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามมองที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
91,203 ครั้ง วันที่: 26 ธันวาคม 2559

รถไร้คนขับ วิถีชีวิตใหม่และภัยจากไซเบอร์

รถไร้คนขับเริ่มเป็นหัวข้อในการสนทนามากขึ้น โดยในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์ได้เริ่มการทดสอบยานพาหนะไร้คนขับนี้แล้ว ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ได้ประมาณการณ์ว่า ภายในปีคศ. 2030 จะมีการใช้รถไร้คนขับนี้ในตลาดประเทศที่มีความพร้อมมากนี้ถึงประมาณ 25%
5,252 ครั้ง วันที่: 15 ธันวาคม 2559

5 สิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลเอสเอ็มอี

ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการก้าวสู่ดิจิทัลการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และนวัตกรรม แม้จะเป็นทางเลือกในการพัฒนาธุรกิจ แต่กลับพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังใช้เวลากับการจัดการการบริหาร มาดู 5 วิธีในการจัดการด้านไอทีและการเลือกใช้ซอฟแวร์อย่างได้ผล
6,312 ครั้ง วันที่: 7 ตุลาคม 2559
กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย และธุรกิจสิ่งพิมพ์
2,115 ครั้ง วันที่: 31 กรกฎาคม 2559