ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-7100 โทรสาร : 0-2143-8059

สาขาขอนแก่น

เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4327 1700-3
โทรสาร : 0 4327 1704
 

สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 7282
โทรสาร : 0 5324 7272
 

สาขาภูเก็ต

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7637 9111
โทรสาร : 0 7637 9000