ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์

เลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2026-2333 โทรสาร : 0-2026-2333

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนกลาง

อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4327-1700-2 โทรสาร : 0-4327-1704

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนล่าง

เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400 โทรศัพท์ : 08-2700-6205 โทรสาร :

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออก

ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : โทรสาร :

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 0-5324-7282 โทรสาร : 0-5324-7272

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนล่าง

อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 08-6431-2165 โทรสาร :

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนบน

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 0-7637-9111 โทรสาร : 0-7637-9000

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนล่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง) ห้อง Innovation Hub ชั้น1 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 08-2258-8599 โทรสาร :