Digital Park Thailand

 

 

การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park)

 

 

การขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ นวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นหนึ่งด้านนวัตกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้วยโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลเอง และการเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
Digital Park Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 719 ไร่ อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการสร้างสรรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต การเดินทางสะดวก ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ อาทิ
 • 1 ชั่วโมง 15 นาที จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 1 ชั่วโมง จากสนามบินอู่ตะเภา
 • 15 นาที จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
 • 40 นาที จากพัทยา
 • 1 ชั่วโมง 30 นาที จากท่าเรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน

รวมถึงรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่

 • ​รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
 • ถนนมอเตอร์เวย์
 • รถไฟรางคู่
 • ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะที่ 3
Digital Park Thailand จะถูกพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ  สถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียม และศูนย์ข้อมูล Data Center จึงมีความพร้อมสูงที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ พื้นที่ยังรายล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยมากกว่า 4 แห่ง พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ภายใน Digital Park Thailand  จะประกอบด้วย 3 โซน คือ
 • Zone 1 – Innovation Zone พื้นที่เปิดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตทางด้าน IoT, AI, Big Data, Robotic และระบบอัตโนมัติ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยสถาบันไอโอทีซึ่งมีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการทดลองนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์ทดสอบเชิงพาณิชย์ ศูนย์เรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่
 • Zone 2 - Digital Service ศูนย์รวมธุรกิจบริการดิจิทัลชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศอาเซียนชั้นใน (CLMV International Internet Gateway) รวมถึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการด้านดิจิทัลของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IoT and Autonomous Solution, Artificial Intelligent Platform, Digital Service and Data Center และ Satellite Service
 • Zone 3 – Living Space  ย่านที่พักอาศัยครบวงจรทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร สนามกีฬา ออกแบบให้เป็นอาคารอัจฉริยะ ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี sensor และการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ IoT ที่ทันสมัยที่สุด
 
Digital Park Thailand ไม่เพียงแต่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านดิจิทัลของประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เท่านั้น แต่จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Service Gateway ในอนาคตอันใกล้