ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ดร.มนต์ศักดิ์   โซ่เจริญธรรม

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D., School of Information Sciences at the University of Pittsburgh Dissertation: Multi-modal Transportation and Multi-Criteria Walking (MMT-MCW) for Wayfinding and Navigation Services
  • ปริญญาโท M.Eng. Survey Engineering, Chulalongkorn University, Thailand  Thesis: Internet GIS for Finding Shortest Traveling Time Route in Multimodal Mass Transportation System.
  • ปริญญาโท M.Sc. Information Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand  Received a certificate on Internet and networking technologies 
  • ปริญญตรี   B.Eng. Survey Engineering, Chulalongkorn University, Thailand Survey Engineering Project: Developing application software by Visual Basic 6.0 for converting image formats (between “.raw” and “.bmp”) 

ประวัติการทำงาน

  • สิงหาคม 2543 – กันยายน 2560  นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  • ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส และรักษาการ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล