ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ดร.มนต์ศักดิ์   โซ่เจริญธรรม

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส และรักษาการ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล