ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปี 2559

ดาวน์โหลด : presentation Software Market Survey 2016_7-8-17.pdf 3.6 Mb [17 download(s)]

การใช้งานเทคโนโลยี Cyber Security ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

ดาวน์โหลด : 1 การใช้งานเทคโนโลยี Cyber Security ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร.pdf 1.4 Mb [13 download(s)]

การใช้งานเทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด : 2 การใช้งานเทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์.pdf 3.1 Mb [14 download(s)]

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

ดาวน์โหลด : 3 การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า.pdf 4.9 Mb [11 download(s)]

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลด : 4 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ.pdf 4.2 Mb [10 download(s)]

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

ดาวน์โหลด : 5 การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร.pdf 3.4 Mb [10 download(s)]

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด : 6 การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์.pdf 4.4 Mb [8 download(s)]

การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด : DEPA Digital Content 2559.pdf 4.1 Mb [15 download(s)]

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพ) ปี 2559

ดาวน์โหลด : Presentation DEPA - Health 2559.pdf 3.1 Mb [4 download(s)]

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (การศึกษา) ปี 2559

ดาวน์โหลด : Presentation DEPA - Education 2559.pdf 3 Mb [9 download(s)]