สื่อมัลติมีเดีย

การเสวนา หัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ปาฐกถาในหัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากวันนี้ถึง ๒๐ ปีข้างหน้า"

DEPA นำร่องขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านมาตรการส่งเสริม

DEPA หนุน Phuket Smart City ขับเคลื่อนประเทศ สู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2017 หรือ BIDC 2017

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Tech Tycoon)

ดิจิทัล พารวย : จัดการข้อมูลวัสดุก่อสร้างด้วย Builk

ปาฐกถา หัวข้อ "Smart City ที่ประเทศไทยต้องมี" ตอนที่2

ปาฐกถา หัวข้อ "Smart City ที่ประเทศไทยต้องมี" ตอนที่1

เชียงใหม่ เมืองไอที วิถีล้านนา

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Smart City ที่ประเทศไทยต้องมี"