ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
522 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 เมษายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

19
พ.ค.
39 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Digital Transformation for Tourism)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Digital Transformation for Tourism)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

18
พ.ค.
28 ครั้ง

ดีป้า ร่วมมือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นวัตกรรมดิจิทัลเฉพาะทาง พร้อมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี หวังดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายผงาดในอีอีซี

ดีป้า ร่วมมือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นวัตกรรมดิจิทัลเฉพาะทาง พร้อมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี หวังดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายผงาดในอีอีซี
 

18
พ.ค.
314 ครั้ง

กิจกรรม depa digitized community boot camp 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ขอเชิญสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม depa digitized community boot camp 2018 เพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากชุมชนที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อค้นหา Idea เพื่อพัฒนาสินค้า / บริการ  (Idea Generation) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) รวมถึงเทคนิคการนำเสนอสินค้า (Product & Presentation)

17
พ.ค.
33 ครั้ง

รมว.ดีอี ควง depa หารือนักลงทุนเกาหลีลุยดิจิทัล พาร์ค ควบสถาบันไอโอที

รมว.ดีอี ควง depa หารือนักลงทุนเกาหลีลุยดิจิทัล พาร์ค ควบสถาบันไอโอที

17
พ.ค.
75 ครั้ง

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

16
พ.ค.
97 ครั้ง

depa ร่วม TDRI ชี้ จำนวนกำลังคนทำงานดิจิทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ

depa ร่วม TDRI ชี้ จำนวนกำลังคนทำงานดิจิทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ
 

16
พ.ค.
131 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ โดยได้เปิดรับลงทะเบียน รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 -  30 เมษายน 2561 นั้น สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานฯกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) จำนวน 19 ราย
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  จำนวน 79 ราย

16
พ.ค.
50 ครั้ง

ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้

       ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้

11
พ.ค.
32 ครั้ง

สามกระทรวง เลขานุการบอร์ดเมืองอัจฉริยะชาติ ชงเกณฑ์ประเมินสมาร์ทซิตี้

สามกระทรวง เลขานุการบอร์ดเมืองอัจฉริยะชาติ ชงเกณฑ์ประเมินสมาร์ทซิตี้

10
พ.ค.
107 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ“ASEAN ICT Awards 2018”

รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ“ASEAN ICT Awards 2018”