ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับประเทศ

วันที่: 24/08/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับประเทศ
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเกษตร
งาน “SIMA ASEAN THAILAND 2017” ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560 ที่ IMPACT Exhibition Center Bangkok
1. บจก. ซอฟต์โปรดัคท์
2. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น 
3. บริษัท เอมเมจิน จำกัด
4. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์
5. บจก อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
สำรอง
1. บริษัท เอ็กตร้า โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บจก. อัลฟาเมตริกส์
 
อุตสาหกรรมค้าปลีก - ค้าส่ง
งาน “RetailEX ASEAN 2017” ในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2560 ที่ IMPACT Exhibition Center Bangkok
1. บริษัท เดลิเทค จำกัด
2. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
3. บจก. ซอฟต์โปรดัคท์
4. บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
5. บริษัท โมบิค จำกัด
สำรอง

 1. บจก อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
 2. บจก. ทันใจแอพพลิเคชั่น

 
 
อุตสาหกรรมขนส่ง
งาน “Bus & Truck’17” ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

 1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
 2. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
 3. บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด
 4. บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด
 5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 

สำรอง

 1. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
 2. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

 
 
อุตสาหกรรมการผลิต
งาน “Thailand Industrial Fair 2018” ในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)
1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
2. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
3. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
4. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์
5. บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด
สำรอง
1. บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด
2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
 
 
  
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก
 
อุตสาหกรรมการผลิต
จะจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง (ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560), จังหวัดชลบุรี (ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560)
 

 1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
 2. บริษัท เจ.วี.ซิสเท็ม จำกัด
 3. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
 4. บจก. อัลฟาเมตริกส์
 5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
 6. บจก. ซอฟต์โปรดัคท์
 7. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
 8. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
 9. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
 10. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 11. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์
 12. บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด

 
สำรอง

 1. บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด
 2. บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด
 3. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 4. บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: