กิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ “Thailand Software Delegation Program”เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง

วันที่: 16/03/2561 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญผู้ประกอบการณ์ซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมงาน Smart Key 4.0: กิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ “Thailand Software Delegation Program”  เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง ฯลฯ) จำนวน 1 ครั้ง 
วันเดินทาง: วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ประเทศมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: