กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10

วันที่: 07/09/2560 | ส่วนกลาง

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เรื่อง กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10
 
ร่วมกิจกรรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 10
หัวข้อ “AI Trend in 2018 and how it work in business”
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม C07 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
**********************************************************************************
เวลา
13.00 น.                  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง
13.25 น.                  พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม
13.30 น.                  บรรยายหัวข้อ “AI Trend in 2018 and how it work in business”
                             วิทยากรโดย คุณทัชพล ไกรสิงขร
                             ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ConvoLab จำกัด
15.30 น.                  ช่วงคำถาม-คำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.00 น.                  สิ้นสุดการจัดกิจกรรม
 
หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่หารือร่วมกับวิทยากรและตามสถานการณ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่ คุณอภิญญา และ คุณภัทรพร
Tel : 02-141-7235
โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นี้
แจ้งรายชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท พร้อมเบอร์โทร และ e-mail
ทุกท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาที่
E-mail: depa_ossc@depa.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: