ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
153 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

10
เม.ย.
129 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

10
เม.ย.
902 ครั้ง

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
“ASEAN ICT Awards 2018”
เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทำให้ผลงานของท่านในระดับสากล
 
ASEAN ICT Awards 2018 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – ถึง 30 เม.ย. 2561

09
เม.ย.
56 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa  เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand 

09
เม.ย.
49 ครั้ง

depa พาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ร่วมงาน Content Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

depa พาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์  ร่วมงาน Content Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

09
เม.ย.
47 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

04
เม.ย.
92 ครั้ง

งานสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไป Digital IP” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจโดยตรงในการการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันบูรณาการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลไปสร้างมูลค่า และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมกันพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การปกป้องคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัลในวงกว้าง

02
เม.ย.
62 ครั้ง

ดีป้า ร่วมกับกรุงศรีฯ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงาน Krungsri Uni Startup - KMITL Hackathon

ดีป้า ร่วมกับกรุงศรีฯ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงาน Krungsri Uni Startup - KMITL Hackathon  

02
เม.ย.
68 ครั้ง

ดีป้าร่วมวัดบวร คว้า รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากผลงาน เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร ในงานโทรทัศน์ทองคำ

ดีป้าร่วมวัดบวร คว้า รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากผลงาน เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร ในงานโทรทัศน์ทองคำ

30
มี.ค.
138 ครั้ง

ดีป้าร่วมจิสด้าเปิดหลักสูตรอบรมผู้บริหารสมาร์ทซิตี้ คึกคัก ตัวแทนผู้บริหารจังหวัดตบเท้าร่วมกว่า 50 คน

ดีป้าร่วมจิสด้าเปิดหลักสูตรอบรมผู้บริหารสมาร์ทซิตี้ คึกคัก ตัวแทนผู้บริหารจังหวัดตบเท้าร่วมกว่า 50 คน