คณะกรรมการ smart city ดูงานขอนแก่น เตรียมผลักดันขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

คณะกรรมการ smart city จากส่วนกลาง
วันที่: 05/06/2560 | ส่วนกลาง

     5 มิถุนายน 2560 – คณะกรรมการ smart city จากส่วนกลาง นำทีมโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร เยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น โดย รองผู้ว่าราชการขอนแก่น ท่านสุวพงษ์ กิติพัฒน์พิบูลย์ ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและมอบนโยบาย เพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ตัวอย่างนำร่องของประเทศ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: