ดีป้าอีสาน ร่วมออกบูธงาน KHON KAEN IT JOBS FAIR 2019 พร้อมโปรโมทการลงคะแนนโครงการเมืองอัจฉริยะไทย

วันที่: 16/05/2562 | ส่วนกลาง

ดีป้าอีสาน ร่วมออกบูธงาน KHON KAEN IT JOBS FAIR 2019
พร้อมโปรโมทการลงคะแนนโครงการเมืองอัจฉริยะไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562, นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เขตพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมพิธีเปิดงาน “KHON KAEN IT JOBS FAIR 2019” ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ในงานมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รับสมัครงาน เพื่อทำให้ผู้สมัครงานและนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ มีนายจ้างและสถานประกอบการมาบริการรับสมัครงาน จำนวน 75 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 325 ตำแหน่ง 5,520 อัตรา อีกทั้งมีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ช่วงว่างจากการเรียน รับสมัครผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงาน และรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ พร้อมแนะนำแหล่งเงินทุน แนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศจากโรงพยาบาล

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมออกบูธ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการทั้งหมดของดีป้าต่อผู้เข้าร่วมงาน พร้อมประชาสัมพันธ์การ Vote โครงการเมืองอัจฉริยะของไทยที่เข้ารอบ Finalists ในการประกวด IDC Smart City Asia/Pacific Awards (IDC SCAPA 2019) ซึ่งถือเป็นการประกวดชิงรางวัลสุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิก โดยมี 4 โครงการจาก 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดขอนแก่น 
- โครงการ Khon Kaen Smart Living Lab: Long Term Care Digital Innovation เข้ารอบในสาขา PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SERVICES
- โครงการ Khon Kaen Smart Living Lab: Khon Kaen City Bus เข้ารอบในสาขา TRANSPORTATION – TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ Chiang Mai Smart City (Policing Mobility Real-Time Crime Center) เข้ารอบในสาขา PUBLIC SAFETY – SMART POLICING

จังหวัดอุดรธานี 
- โครงการ Udon Thani Smart City: Beyond Udon City เข้ารอบในสาขา ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, ARTS, LIBRARIES, CULTURE, OPEN SPACES

#depa #digital 
#smartcity #khonkean

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: