ดีป้าเปิดฉาก “หลักสูตร Young Digital CEO รุ่น 1” วันแรกพาลงพื้นที่สมุทรสาครพัฒนาเมือง ก่อนเริ่มปฐมนิเทศ

วันที่: 10/06/2562 | ส่วนกลาง

ดีป้าเปิดฉาก “หลักสูตร Young Digital CEO รุ่น 1” วันแรกพาลงพื้นที่สมุทรสาครพัฒนาเมือง ก่อนเริ่มปฐมนิเทศ

6-7 มิถุนายน 2562, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมด้สยคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร Young Digital CEO รุ่นที่ 1 เปิดหลักสูตรวันแรกพาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (SKCD) โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการ และคุณสุเทพ ปัญญาสาคร รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ ตามด้วยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยกิจกรรมในวันที่ 2 ของการเปิดหลักสูตรคือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ You can trust, 7Fast Connect” โดย ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คือ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มตาม 4 เสาหลักของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ Digital Economy , Digital Manpower , Digital Transformation และ Digital Society เพื่อให้ Young Digital CEO#1 ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว และ ระดมความคิดเพื่อเตรียมการจัดทำโครงงานของหลักสูตรฯ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยมีผู้บริหารยุคใหม่จากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล”

โดยหลักสูตร Young Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้รับความสนใจจากผู้บริหารในหลากหลายสาขา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กรมทางหลวง , คุณเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , คุณไพฑูรย์ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค , คุณพัฒนะ สุขะธรรมโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , คุณฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม , คุณนวมินทร์ เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย , คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เก็ทลิ้งค์ จำกัด , คุณณิชาภา พจนาวราพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บมจ.ราช กรุ๊ป , คุณอภิเกียรติ เจนพนิช ประธานกรรมการ บริษัท นารายพิซเซอเรีย จำกัด ฯลฯ

#depa #deigitalthailand #youngdigitalceo

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: