ดีป้า จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 24/11/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

         24 พฤศจิกายน 2560 – สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลส่วนกลางและสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
          โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ สถิติจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ได้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจมกรรมเป็นจำนวนมาก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: