ดีป้า จัด Accelerate Program “Chatbot Chatting up the Enterprise World Startup” รับวันหยุดสุดสัปดาห์

วันที่: 07/10/2560 | ส่วนกลาง

       7 ตุลาคม 2560  – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Accelerate Program ในหัวข้อ “Chatbot Chatting up the Enterprise World Startup” รับวันหยุดสุดสัปดาห์ โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ผู้พัฒนา BotNoi (บอทน้อย) ให้เกียรติเป็นวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเวิร์คช้อป ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือทำ ChatBot หรือ Hackathon #สามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.digistartup.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: