ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง

วันที่: 07/02/2562 | ส่วนกลาง

7 กพ 62:  ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง 

นำโดยนางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้จัดอบรมแนะแนวทางการเขียนแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแนะนำแนวทางการสนับสนุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล depa Digital Transformation Fund ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกสอดคล้องตามเกณฑ์การสนับสนุนของมาตรการ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 12 บริษัท

#depa

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: