ดีป้า ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ จ.ชลบุรี

วันที่: 10/10/2560 | ส่วนกลาง

     วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดยนายวรฉัตร เดชโยธินหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ จ.ชลบุรี
       ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในงานฯ กิจกรรมในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "ใช้ Software Solutions อย่างไรให้เพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถ และลดต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล" โดยนายรัชเดช เชาวนโยธิน เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และหัวข้อ "แนวโน้มความก้าวหน้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต (หุ่นยนต์)" โดยนายกิตติ สุวรรณรัชตมณี กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลเด้น โรบอท จำกัด  ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 120 ราย และเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอีกด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: