ดีป้า ร่วมเสวนาในงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series

วันที่: 03/02/2562 | ส่วนกลาง

1 กุมภาพันธ์ 2562: ผู้อำนวยการดีป้า ร่วมเสวนาในงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series 
 
ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series ที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้ทุกอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ Digital ระดับโลก 

พร้อมเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เดินธุรกิจอย่างไรเมื่อโลกไร้พรมแดน” โดยมีนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป นายมารุต ชุ่มขุนทด  CEO & founder Class Café นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นส์โทรคมนาคมและเครือข่าย เอไอเอส ร่วมเข้าเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โดย ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวในช่วงเสวนาว่า
ในส่วนของดีป้า ในฐานะของตัวแทนส่วนของภาครัฐ ปัจจุบันประชาชนคาดหวังกับภาครัฐค่อนข้างเยอะ และอยากให้รัฐมีการทำงานแบบเอกชน 
ต้องมาดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐ และ ประชาชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพราะเรื่องสำคัญที่เป็น Key Success ของการปรับตัวเพื่อรับมือกับคลื่นลูกนี้ คือ Digital Literacy การปลูกฝังความรู้เรื่องดิจิทัลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ภาครัฐต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และภาครัฐต้องทำงานคู่กับเอกชนและประชาชาชน ทุกอย่างอยู่ที่การปรับตัว ไม่ได้อยู่ที่ใครปรับได้เร็วกว่าแต่ต้องปรับควบคู่กันไป

Cyber security เป็นเรื่องสำคัญ ภาครัฐมีการสร้างกฎหมาย เรียกว่า Cybersecurity Law แต่ทั้งนี้แม้ว่าตัวกฎหมายจะมีการออกมาดีแค่ไหน แต่ถ้าคนยังไม่มี Digital Literacy มันก็ยังไม่มีประโชยน์ สิ่งที่เป็น Key Success ของประเทศไทย คือการทำให้คนไทยเปลี่ยน มีการปรับตัวในเรื่องของ Digital มากยิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

ซึ่งบรรยากาศภายในงานนอกจากการเสวนา ให้ความรู้ ยังมี AIS Digital Intelligent Nation Showcase 
ที่นำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ Robotic, รถยนต์ไร้คนขับ, อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะ

#depa

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: