ดีอี-ดีป้า ร่วม 40 พันธมิตร ลุยทดสอบ 5G พื้นที่ EEC แห่งแรกในเมืองไทย

วันที่: 10/06/2562 | ส่วนกลาง

ดีอี-ดีป้า ร่วม 40 พันธมิตร ลุยทดสอบ 5G พื้นที่ EEC แห่งแรกในเมืองไทย

8 มิถุนายน 2562, ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา - ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ทีมงานฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และสำนักงานฯ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับ 40 พันธมิตร เพื่อร่วมผลักดันการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ทั้งในห้องทดสอบ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ และการทดสอบภาคสนาม ที่ได้ทำการติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ ดร.มนต์ศักดิ์ และทีมงานฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ได้นำ รมว.และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ 5G และนำเสนอการทำงานของเทคโนโลยี 5G บริเวณถนนประดู่ป่า ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นถนนสายแรกของประเทศไทยที่มีสัญญาณ 5G เปิดให้บริการ โดยศูนย์ทดสอบ 5G นี้ จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำเนินงานทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

#depa #digitalthailand #5g #sriracha #ku #eec

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: