ทีมเกษตรสมัยใหม่ฯ ลุยสร้าง Young Smart Maker for Agriculture หลักสูตรจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่: 20/09/2561 | ส่วนกลาง

19 ก.ย. 61 ที่ผ่านมาในงานเปิดตัว Digital Thailand Big Bang 2018 เวลา 14.30 น. ทีมเกษตรสมัยใหม่ฯ ลุยสร้าง Young Smart Maker for Agriculture รุ่น 1 กว่า 70 คน หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในกิจกรรมดังกล่าวฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง หวังผลต่อยอดสร้างผู้ให้บริการดิจิทัลภาคการเกษตร (Provider for Agriculture) ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: