ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๒ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

วันที่: 21/12/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๒ 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
​เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (depa Digital Startup Fund; S2)
 
ลำดับ โครงการ
 โครงการ NESTED
 โดย บริษัท เนสเตด จำกัด
 โครงการ สอนเขียน Coding และภาษาอังกฤษแบบเรียลไทม์
 โดย บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด
 โครงการ VenueE (เวนิวอี)
 โดย บริษัท เวนิวอี จำกัด
 โครงการ ระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ (Smart Car Insure Thing)
 โดย บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด
 โครงการ แดนมรณะ
 โดย นายพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์
 

รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ในระยะของการเติบโต (Growth) ที่มีวัตถุประสงค์การขยายธุรกิจ (Scale up)
(depa Digital Startup Fund; S3)
 

ลำดับ โครงการ
 โครงการ Project Avalant 
 โดย บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด
 โครงการ CloudCommerce
 โดย บริษัท คลาวด์คอมเมิรซ์ จำกัด
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: