ประกาศสำนักงานฯ ที่ 18-2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สมัครงาน
วันที่: 19/06/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ ที่ 18-2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คลิกดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

สมัครงานออนไลน์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: