ประชาสัมพันธ์งานประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเกาหลีใต้

ประชาสัมพันธ์งานประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเกาหลีใต้
วันที่: 15/06/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Asean Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้าไทยในตลาดเกาหลีใต้ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม C01
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร