ปลัดกระทรวงดีอี นำทีม #SmartCity  ร่วมประชุม ASEAN SMART CITY GOVERNANCE WORKSHOP ประเทศสิงคโปร์ มุ่งเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนา Smart City ระดับประเทศ

วันที่: 25/05/2561 | ส่วนกลาง

       22-25 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีม #SmartCity ประเทศไทยประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายมณเฑียร อัตถจรรยา การรถไฟแห่งประเทศไทย นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASEAN SMART CITY GOVERNANCE WORKSHOP ที่โรงแรม Park Royal On the Beach ประเทศสิงคโปร์ โดยในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิก ASEAN 10 ประเทศ มีการนำเสนอ Smart City ทั้งหมด 26 เมือง โดยในส่วนของประเทศไทยได้เสนอเมืองภูเก็ต – Smart Sustainable Tourism (รับผิดชอบโดย depa กระทรวงดิจิทัลฯ) กรุงเทพมหานคร – Smart Mobility (รับผิดชอบโดย สนข. กระทรวงคมนาคม) และชลบุรี – Smart Energy (รับผิดชอบโดย สนพ. กระทรวงพลังงาน) ทั้งนี้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานได้เปิดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้สร้างความเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนา Smart City ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: