ข่าวสารของ DEPA

22
มิ.ย.
34 ครั้ง

depa ผนึก Google ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” (Digital Citizenship)

depa ผนึก Google ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” (Digital Citizenship)

22
มิ.ย.
22 ครั้ง

   สาวกวงการ  IT, IOT  ไม่ควรพลาดงานนี้ค่ะ “The Second International Workshop on Urban Data Science”

   สาวกวงการ  IT, IOT  ไม่ควรพลาดงานนี้ค่ะ “The Second International Workshop on Urban Data Science”
 

22
มิ.ย.
11 ครั้ง

ผู้อำนวยการ depa ร่วมบรรยายหัวข้อ Thailand 4.0 ในงาน Bright Future Together จัดโดย ABSS

ผู้อำนวยการ depa ร่วมบรรยายหัวข้อ Thailand 4.0 ในงาน Bright Future Together จัดโดย ABSS

21
มิ.ย.
23 ครั้ง

ผู้อำนวยการ depa ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

ผู้อำนวยการ depa ร่วมปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

21
มิ.ย.
82 ครั้ง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 

20
มิ.ย.
56 ครั้ง

depa ร่วม AIBP เผยข้อมูลผู้ประกอบการไทยติดอันดับสูงในอาเซียนร้อยละ 89 หาข้อมูลทดลองใช้ IoT ความท้าทายใหม่ในธุรกิจ

depa ร่วม AIBP เผยข้อมูลผู้ประกอบการไทยติดอันดับสูงในอาเซียนร้อยละ 89 หาข้อมูลทดลองใช้ IoT ความท้าทายใหม่ในธุรกิจ 

20
มิ.ย.
96 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การสนับสนุนนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้กับทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการทำงาน รูปแบบการทำธุรกิจไปจนถึงการตลาด และกระบวนการส่งมอบคุณค่า ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดต้นทุนของธุรกิจ อันจะต้องมีประโยชน์และผลกระทบธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม

20
มิ.ย.
172 ครั้ง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup)

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็่งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) เพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยาย และปฏิบัติการ (Work shop) เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Canvas รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรุกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ภาคการเกษตร เป็นต้น

20
มิ.ย.
32 ครั้ง

depa ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

depa ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และผลกระทบต่อธุรกิจไทย”   

19
มิ.ย.
223 ครั้ง

depa เตรียมจัดมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค Phuket Digital Innovation Summit 2018 ณ จังหวัดภูเก็ต

depa เตรียมจัดมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค  Phuket Digital Innovation Summit 2018 ณ จังหวัดภูเก็ต