ข่าวสารของ depa

17
ต.ค.
13 ครั้ง

เปิดงาน “มหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11” (EDUCA2018) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถรับมือและปรับตัวต่อยุคดิจิทัล 

เปิดงาน “มหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11” (EDUCA2018) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถรับมือและปรับตัวต่อยุคดิจิทัล 

17
ต.ค.
5 ครั้ง

depa พร้อมพลักดันจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมือง Smart Cityในพื้นที่ภาคอีสานต่อจากขอนแก่น

depa พร้อมพลักดันจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมือง Smart Cityในพื้นที่ภาคอีสานต่อจากขอนแก่น

17
ต.ค.
24 ครั้ง

เริ่มแล้ว! Pitching Day คัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Fund

เริ่มแล้ว! Pitching Day คัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Fund

17
ต.ค.
17 ครั้ง

depa ร่วมงานแถลงข่าว secutech thailand 2018 และได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ digital Infrastructure เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ-เมืองปลอดภัย

depa ร่วมงานแถลงข่าว secutech thailand 2018 และได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ digital Infrastructure เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ-เมืองปลอดภัย

17
ต.ค.
17 ครั้ง

ดีป้า จับมือพันธมิตร ล้อมวงหารือ “การใช้ดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21” ผลักดัน CodingThailand.org เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

ดีป้า จับมือพันธมิตร ล้อมวงหารือ “การใช้ดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21” ผลักดัน CodingThailand.org เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

17
ต.ค.
20 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับที่๒)

การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับที่๒)

17
ต.ค.
89 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

17
ต.ค.
11 ครั้ง

depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมบริษัท Bug Away Thailand ร่วมหาแนวทางการนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร

depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมบริษัท Bug Away Thailand ร่วมหาแนวทางการนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร

17
ต.ค.
24 ครั้ง

depa ร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo

depa ร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo

17
ต.ค.
61 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561