ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

วันที่: 17/10/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3)
โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110
ปีงบประมาณ 2561

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 22 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด
 2. บริษัท มีจีเนียส จำกัด
 3. บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น  จำกัด
 4. บริษัท อินโนทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 5. บริษัท เทคนิมอล จำกัด
 6. บริษัท อ็อคท์คอร์ป จำกัด
 7. บริษัท เทคมูฟ จำกัด
 8. บริษัท แอพแมน จำกัด
 9. บริษัท ออเธนทิค จำกัด
 10. บริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 11. บริษัท ภิวัฒน์อากาศ จำกัด
 12. บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด
 13. บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด
 14. บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด
 15. บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด
 16. บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด
 17. บริษัท เอทนีก้า (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัท ไอทรีไลฟ์ ดิจิทัล มาเกตติ้ง จำกัด
 19. บริษัท ฟิล ทู จำกัด
 20. บริษัท วี เอาท์ลุค โซลูชั่น จำกัด
 21. บริษัท บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด
 22. บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

 

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ชั้น 3 ณ ห้อง boardroom 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: