ผอ.ดีป้าร่วมแถลงการจัดงาน ASE WEEK 2019 ชูความพิเศษ จัดควบงานใหญ่ ASCN 2019

วันที่: 15/05/2562 | ส่วนกลาง

ผอ.ดีป้าร่วมแถลงการจัดงาน ASE WEEK 2019 ชูความพิเศษ จัดควบงานใหญ่ ASCN 2019

15 พฤษภาคม 2562, โรงแรม เดอะ สุโกศล - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 29 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้จัดร่วมกับงานประชุมครั้งสำคัญด้านเมืองอัจฉริยะ คือ งาน ASEAN Smart Cities Network (ASCN 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีดีป้าเป็นแม่งานจัดการประชุมทั้งภาค Workshop และ การประชุมประจำปี

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน และด้วย บทบาทหน้าที่การผลักดันเมืองอัจฉริยะของดีป้า ทางดีป้าได้เตรียมการจัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019 ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย มีการเชิญนายกเทศมนตรี จาก 26 เมือง จาก 10 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงมีความตั้งใจที่จะรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่ง ในลักษณะทอล์คโชว์ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมถึงการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ที่จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคตอันใกล้ 

โดยการจัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019 (ASCN 2019) ในส่วนของการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ภายในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 และ การประชุมประจำปี (Annual Meeting) จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าวยังมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ได้แก่ คณุวฒันพงษ์คุโวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, รศ.ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการบัฌฑิตวิทยาลัย ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณสุรศักดิ์ พันธ์เรืองวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บริษัท บี.กริมพาวเวอร์ จำกัด(มหาชน), ดร.ยศพงษ์ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ คณุมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานภาครัฐได้แก่ กระทรวงพลังงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ เอกชน โดยเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ที่สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

#depa #digitalthailand #smartcity #ascn2019 #ase2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: