"ผอ.ดีป้า" ร่วมภาคีเครือข่าย 30 องค์กร ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทย สร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง เชื่อมโยงสู่เวทีระดับโลก

วันที่: 12/06/2562 | ส่วนกลาง

"ผอ.ดีป้า" ร่วมภาคีเครือข่าย 30 องค์กร ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทย สร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง เชื่อมโยงสู่เวทีระดับโลก

11 มิถุนายน 2562, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และสักขีพยานในการลงนาม

สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแกร่งให้กับระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่ระดับ Pre-Seed ถึงขั้น Unicorn ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Deep Tech รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ InnoSpace (Thailand) ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพของไทย เชื่อมโยงสู่เวทีระดับโลก อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

#depa #innovation #startup #preseed 
#unicorn #industry #promotion #scurve 
#deeptech #innospace #thailand

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: