ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร กรุงเทพฯ

วันที่: 16/10/2560 | ส่วนกลาง

16 ตุลาคม 2560  - ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคน  พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธานในพิธีและถวายเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินกว่า ๑ ล้านบาท เพื่อใช้ในการบูรณะพระอารามและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: