ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่: 09/04/2561 | ส่วนกลาง

                เมื่อเร็วๆนี้  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa  เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand  จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion ณ อาคารซีอาร์ซี ออลซีซันส์เพลส ถนนวิทยุ
                หนึ่งในภารกิจของ depa คือการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทุนมนุษย์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี  การพัฒนาประเทศในก้าวหน้านั้น รากฐานที่สำคัญที่สุดคือเยาวชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมเยาวชนผู้หญิงให้หันมาสนใจการเรียนทักษะด้านสเต็มที่เป็นทักษะที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อว่าหากเยาวชนเหล่านี้ตั้งใจทำอะไรแล้ว จะมีความพยายามสูงและสามารถทำให้สำเร็จได้
                งาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand เป็นการเปิดโอกาสให้เยาชนรุ่นใหม่หันมาสนใจทักษะการโค้ด ซึ่งจะช่วยเสริมพลังสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มเปี่ยม นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนไทยในการช่วยขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุค Thailand 4.0  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: