ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าร่วมเสวนา การพัฒนา IoT ในประเทศไทย ภายในงาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

วันที่: 24/07/2561 | ส่วนกลาง

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 24 กรกฎาคม 2561 –   ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ การพัฒนา IoT ในประเทศไทย ภายในงาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 ซึ่งเป็นงานประชุมด้านเทคโนโลยี IoT เพื่อธุรกิจระดับอาเซียน โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 4  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 นี้
        Asia IoT Business Platform เป็นแพลทฟอร์มการศึกษาซึ่งจัดทำขึ้นโดยคนในวงการเพื่อคนในวงการ โดยมุ่งเน้นที่บริษัทโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมแบบแนวดิ่งในประเทศ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ ๆ ที่พบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จะผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง โดยการจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศ การประชุมดังกล่าวจะเน้นความสำเร็จและรับมือกับความท้าทายในการดำเนินโครงการ IoT ภายในประเทศ  
        ภายในงานฯ ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัล depa และทีมงาน ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ depa  ผ่านบูธสถาบัน IoT ซึ่งสถาบันฯ ดังกล่าว จะจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อประเด็น Thailand’s Approach to Smart Cities ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: