ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาในงาน “๙ สู่ทศวรรษใหม่ใน Digitalized World กับ CEDI”

วันที่: 25/07/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาในงาน “๙ สู่ทศวรรษใหม่ใน Digitalized World กับ CEDI” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ @โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจและเมืองใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0” จากนั้น ได้มีการจัดเสวนาพิเศษ ในเรื่อง “ก้าวสู่ยุค Digital Citizenship และโอกาสทางธุรกิจ” โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) และคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมแสดงมุมมองทั้งจากทางภาครัฐและเอกชนในการพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีอาจารย์อาทร พร้อมพัฒนภัค ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท Master of Management in Entrepreneurship มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
งาน “๙ สู่ทศวรรษใหม่ใน Digitalized World กับ CEDI” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ ตลอดจนพันธมิตรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันต่อยอดแนวคิดธุรกิจเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: