ผู้อำนวยการ depa รับเชิญ สอท. เยอรมัน ประกาศทิศทางไทยแลนด์4.0 และโครงการระดับชาติ งาน CeBIT Hannover 2018 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่: 13/06/2561 | ส่วนกลาง

         เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานตอบรับคำเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ CeBIT Hannover 2018 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแสดงบทบาทและภารกิจของสำนักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Thai Pavilion ในงาน CeBIT Hannover 2018 ซึ่งมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธาน
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ในนามประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ CeBIT ในครั้งนี้เพื่อแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลร่วมกับประเทศไทย โดย depa ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การก่อตั้ง IoT Institute และการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 มาเผยแพร่และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี งานดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
        ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยังได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว CeBIT ASEAN Thailand ณ Hannover Fairgrounds เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมทั้งแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีในประเทศไทย” พร้อมกับผู้บริหารจาก Deutsche Messe บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
       CeBIT ASEAN Thailand จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 2561 เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงเป็น 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับการประกาศแผนพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดีป้าจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนผ่านทางสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Smart Visa การยกเว้นภาษี และสิทธิในการถือครองที่ดิน เป็นต้น
      เพื่อต่อยอดจากร่วมมือในครั้งนี้ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ยังได้ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Wolfgang Pech-Senior Vice President, International Corporate Development, Deutsche Messe AG และ Mr. Sajid Huseni-‎Asst. Director of Trade Exhibition - ‎IMPACT Exhibition and Convention Centre, Bangkok, Thailand เรื่องแนวทางการจัดงานร่วมกันระหว่าง Digital Thailand Big Bang และ CeBIT ASEAN Thailand ในปี 2019 โดยจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินงานต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: