ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้

วันที่: 16/05/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้
เข้าสู่ปีที่สี่แล้ว สำหรับรางวัล Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA) หรือ รางวัลสุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561 จาก IDC ซึ่งเป็นการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการประกวด SCAPA 2017 ปีที่แล้ว โครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ เกษตรอัจฉริยะ  ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิก สาขา Land Use and Environmental Management 

สำหรับ SCAPA 2018 มีการแบ่งการตัดสินออกเป็น 12 สาขาได้แก่ 

 1. Sustainable Infrastructure
 2. Public Safety
 3. Public Health and Social Services
 4. Tourism, Arts, Libraries, Culture, Open Spaces
 5. Transportation
 6. Smart Water
 7. Smart Buildings
 8. Urban Planning and Land Use
 9. Civic Engagement
 10. Administration
 11. Education
 12. Digital Equity and Accessibility

เดือนพฤษภาคมนี้ ได้มีการประกาศรายชื่อโครงการสมาร์ทซิตี้ที่เข้ารอบในสาขาต่าง ๆ แล้ว โดยโครงการ Phuket Smart Tourism and Living Communities ของจังหวัดภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงในสาขา  Tourism, Arts, Libraries, Culture, Open Spaces ร่วมกับโครงการสมาร์ทซิตี้จาก จีน เกาหลีใต้ และ สิงคโปร์ และ โครงการ Khon Kaen Smart Health จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงสาขา Public Health and Social Services ร่วมกับโครงการสมาร์ทซิตี้จาก จีน ไต้หวัน และสิงคโปร์  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ของไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตสุดยอดสมาร์ทซิตี้แห่งเอเชียแปซิฟิก

หรือ Smart City Asia Pacific Awards 2018 (SCAPA 2018)

ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2561
ที่ https://www.surveymonkey.com/r/VOTESCAPA

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: